Darbo teisė

Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesus darbo teisės ginčuose.

  • Konsultuojame darbo teisės klausimais.
  • Rengiame procesinius dokumetus Darbo ginčų komisijai bei teismams ir juose atstovaujame.
  • Rengiame įvairius kitus dokumentus susijusius su darbo santykiais.
  • Teikiame kitas su darbo teise susijusias paslaugas.