Konstitucinis Teismas 2016 m. vasario 17 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio (2002 m. kovo 14 d. redakcija su 2010 m. rugsėjo 21 d. pakeitimu) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo pripažino, kad Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnis tiek, kiek jame nėra nustatyta draudimo savivaldybės tarybos narį nušalinti nuo mero ar mero pavaduotojo pareigų arba jo nušalinimo nuo šių pareigų trukmę ribojančių papildomų kriterijų, neprieštarauja Konstitucijai. Todėl nuo oficialaus minėto nutarimo paskelbimo dienos visa apimtimi yra atstatomas Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio galiojimas.

Konstitucinis Teismas

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditShare on VKPrint this pageEmail this to someone