Administracinė teisė

Atstovaujame asmenis visose valstybės institucijose bei administraciniuose teismuose.

  • Konsultuojame administracinės teisės klausimais.
  • Rengiame įvairaus pobūdžio raštus, prašymus, skundus valstybės institucijoms.
  • Konsultuojame ir tarpininkaujame rengiant ir derinant įvairius projektus, iš valstybės institucijų gaunant leidimus, pritarimus, pažymas, licencijas ir pan.
  • Rengiame procesinius dokumentus administraciniams teismams ir atstovaujame asmenis juose.
  • Atstovaujame asmenis neteisminiuose administraciniuose ginčuose.
  • Teikiame kitas su administracine teisena susijusias paslaugas.

SUSISIEKTI